do pobrania poniżej treść rozporządzenia w formacie .pdf
Pliki do pobrania:
rozporzadzenie_parlamentu_europejskiego_i_rady_ue_1305-2013.pdf