do pobrania poniżej treść rozporządzenia w formacie .pdf
Pliki do pobrania:
rozporzadzenie_parlamentu_europejskiego_i_rady_ue_1303-2013.pdf