Poniżej publikujemy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior objętą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w formacie .pdf oraz powiązane z nią dokumenty:

  • Regulamin Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior,
  • procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR,
  • procedury wyboru i oceny grantobiorców,
  • kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
  • kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Pliki do pobrania:
lsr_klij_2014-2020_popr.pdf
kryteria_wyboru_grantobiorcow_wraz_z_procedura_ustalania_lub_zmiany_kryteriow.pdf
kryteria_wyboru_operacji_wraz_z_procedura_ustalania_lub_zmiany_kryteriow.pdf
procedury_wyboru_i_oceny_grantobiorcow.pdf
procedury_wyboru_i_oceny_operacji_czerwiec_2017.pdf
regulamin_rady_wlgd_czerwiec_2017.pdf