Dziękujemy za udział w konsultacjach i nieoceniony wkład w prace nad nową LSR wszystkim obecnym na spotkaniach przedstawicielom samorządu, organów WLGD, reprezentantom wszystkich trzech sektorów, którzy już od września omawiali istotne kwestie związane z budową i tworzeniem nowej LSR dla obszaru WLGD Kraina Lasów i Jezior w ramach RLKS, czyli Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020.

Po raz kolejny bardzo cenne okazały się wszystkie sugestie i uwagi zgłaszane przez mieszkańców, reprezentantów wszystkich sektorów, od początku wyrażane i przekazywane przez nich za pomocą ankiet, badań i rozmów telefonicznych, konsultacji ustnych i pisemnych, czy też materiały zebrane w drodze konsultacji e-mailowych z pracownikami i władzami LGD. Umożliwiały one zadawanie pytań, i odwrotne przesyłanie cennych i niezwykle ważnych propozycji związanych z LSR.