W dniu 28 grudnia 2015 r. odbyło się XIII Walne Zebranie Członków WLGD.