Wynik naboru wniosków nr 11/2020

W dniu 21 stycznia 2021 r. na swym XV posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 11/2020 dla Przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 11/2020

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Ponowna ocena operacji

Na swoim XIV posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 10/2019.Wynik naboru wniosków nr 10/2019

W dniu 15 stycznia 2020 r. na swym XIII posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 9/2019 dla Przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Wynik naboru wniosków nr 9/2019

W dniu 10 grudnia 2019 r. na swym XII posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 9/2019 dla Przedsięwzięcia 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 10/2019

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 9/2019

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.Ponowna ocena wniosku

Na swoim XI posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała ponownej oceny wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru nr 8/2018.Wynik naboru wniosków nr 8/2018

W dniu 13 grudnia 2018 r., na swym X posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 8/2018 dla Przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2018

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Wynik naboru wniosków nr 7/2018

W dniu 3 sierpnia 2018 r., na swym IX posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 7/2018 dla Przedsięwzięcia 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.Ponowna ocena wniosków

W dniu 17 kwietnia 2018 r. Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała ponownej oceny 2 wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 4/2017.Wynik naboru wniosków nr 6/2018

Na swoim VII posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 6/2018.Wynik naboru wniosków nr 5/2018

Na swoim VII posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 5/2018.Wynik naboru wniosków nr 4/2017

Na swoim VI posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 4/2017.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 1.1.2. Utrzymanie lub tworzenie nowych miejsc pracy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Wynik naboru wniosków nr 3/2017

Na swoim III posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 3/2017.Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.