Zakres realizacji małych projektów

Poniżej zamieszczamy zakres realizacji małych projektów stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozw…

Czytaj więcej
Ogłoszenie naborów wniosków

W dniu 19 maja 2011 r. opublikowana została informacja o możliwości składania za pośrednictwem WLGD Kraina Lasów i Jezior wniosków o przyznanie pomocy w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "…

Czytaj więcej
Terminy najbliższych naborów wniosków

Zarząd WLGD Kraina Lasów i Jezior zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają wa…

Czytaj więcej
Aneks do umowy ramowej

W dniu 20 kwietnia 2011 r. Prezes WLGD Kraina Lasów i Jezior Krzysztof Benedykt Piwoński oraz Skarbnik Bernadeta Szalewska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu aneks do umowy ramowej.

Czytaj więcej
Umowa na funkcjonowanie WLGD

W dniu 13 kwietnia 2011 r. WLGD Kraina Lasów i Jezior podpisała umowę przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja".

Czytaj więcej
Konkurs na logo KSOW

Z inicjatywy Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich organizowany jest konkurs na logo internetowego serwisu filmowego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pn. „KSOW.TV”

Czytaj więcej
Aktualizacja LSR

W związku z koniecznością dostosowania lokalnych strategii rozwoju do zmienionych przepisów prawa WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała aktualizacji swojej LSR.

Czytaj więcej
Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior

W dniu 27 grudnia 2010 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia, poświęcone rozpatrzeniu odwołania od wyniku oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach naboru dotyczącego „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz ustaleniu ostatecznych list operacji…

Czytaj więcej
Życzenia świąteczne

Miłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzy Zarząd i pracownicy WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Czytaj więcej