Konkurs "Wolontariat na medal 2014!"

Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie przy Centrum PISOP ogłosił Konkurs "Wolontariat na medal 2014!". W ramach Konkursu są poszukiwane lokalne działania wolontarystyczne, w których organizację zaangażowane są dzieci i młodzież bądź dorośli i seniorzy.

Czytaj więcej
To My WielkoPolska 2014

W dniu 16 sierpnia 2014 r. w Boszkowie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior zorganizowała kolejne już spotkanie zespołów ludowych, kapel i gawędziarzy pt. TO MY WIELKOPOLSKA.

Czytaj więcej
Wybór wniosków do finansowania

W dniu 13 sierpnia 2014 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady naszego stowarzyszenia, poświęcone ustaleniu ostatecznych list operacji wybranych i nie wybranych w ramach naboru nr 3/2014 dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i nr 4/2014 dla działania Małe projekty

Czytaj więcej
Wynik naboru wniosków - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw

WLGD Kraina Lasów i Jezior podaje do publicznej wiadomości listę wniosków wybranych do finansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ram…

Czytaj więcej
Wynik naboru wniosków - Małe projekty

WLGD Kraina Lasów i Jezior podaje do publicznej wiadomości listę wniosków wybranych do finansowania dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli tzw. „Małych projektów”.

Czytaj więcej
Ocena operacji

W dniu 1 sierpnia 2014 r. w Lesznie odbyło się posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz Małe projekty.

Czytaj więcej