Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027

Zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w proces tworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na lata 2023-2027.Konsultacje dot. celów oraz przedsięwzięć w nowej LSR

WLGD Kraina Lasów i Jezior pracuje nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na lata 2023-2027.Wspólnie tworzymy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2023 – 2027

Zapraszamy i zachęcamy do zaangażowania się w proces tworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na lata 2023-2027.Konsultacje dot. celów oraz przedsięwzięć w nowej LSR

WLGD Kraina Lasów i Jezior pracuje nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na lata 2023-2027.Walne Zebranie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior.Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

Do 31 maja można zgłaszać prace w ramach konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – czwarta edycja”Ocena operacji zakończona

Zostały ocenione wnioski o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów nr 19/2023 i 20/2023Wynik naboru wniosków nr 20/2023

W dniu 11 marca 2023 r. na swym I posiedzeniu nowej kadencji Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 20/2023 dla Przedsięwzięcia 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.Wynik naboru wniosków nr 19/2023

W dniu 11 maja 2023 r. na swym I posiedzeniu w nowej kadencji Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 19/2023 dla Przedsięwzięcia 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Smaki Regionów 2023

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego rozpoczął kolejną, XXII edycję Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną.Lokalnie i tradycyjnie z Kołami Gospodyń Wiejskich

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR) realizuje operację pn. Lokalnie i tradycyjnie z Kołami Gospodyń Wiejskich. W związku z powyższym Ośrodek poszukuje chętne Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z województwa wielkopolskiego, które 3 lub 4 czerwca 2023 r. chcą zaprezentować się w Sielinku podczas kompleksowego wydarzenia: IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023, XXIX Wielkopolskie Targi Rolnicze, IV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.Badanie opinii mieszkańców obszaru WLGD Kraina Lasów i Jezior

W związku z pracami nad tworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2023–2029 prosimy o wypełnienie przygotowanej przez nas ankiety.Bitwa Regionów

Startuje nowa edycja Bitwy Regionów! Koła Gospodyń Wiejskich mogą zgłaszać się do VIII edycji Konkursu Kulinarnego Bitwa Regionów.Festiwal Polska od Kuchni

Trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń WiejskichXXII Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior

XXII Walne Zebranie Członków stowarzyszenia odbyło się w dniu 1 marca 2023 r. w Lesznie.Kolejne nabory wniosków ogłoszone!

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaakceptował terminy naboru wniosków dla przedsięwzięć 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej i 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej. .Ogłoszenie o naborze wniosków numer 20/2023

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.Ogłoszenie o naborze wniosków numer 19/2023

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania KRAINA LASÓW I JEZIOR informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Krainy Lasów i Jezior na: Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.Walne Zebranie

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków WLGD Kraina Lasów i Jezior.Harmonogram naborów wniosków

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Krainy Lasów i Jezior.Zapraszamy na warsztat refleksyjny

Warsztat refleksyjny odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 r. w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej.