Szanowni Beneficjenci i przyszli Beneficjenci Programu LEADER.

W związku z licznymi zapytaniami chcieliśmy poinformować, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zwrócił do ARiMR z prośbą o interpretację oraz potwierdzenie poprawności wypracowanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego metody ustalania kwot stanowiących tzw. różnicę kursową.

W praktyce oznacza to, że dopiero po ustaleniu poprawności tej procedury nastąpi przeliczenie kwot w naszym budżecie i dowiemy się w jakiej wysokości środki będziemy mieli do rozdysponowania w ramach poszczególnych, planowanych do przeprowadzenia naborów wniosków w tym roku.

Dopiero wtedy będziemy mogli zwrócić się do Urzędu Marszałkowskiego o uzgodnienie terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy.

Mamy nadzieję, że procedura przeliczania dostępnego limitu środków przebiegnie szybko, a my będziemy mogli Państwa w najbliższym czasie poinformować o wysokości środków i terminach naborów wniosków.