Wprowadzone zmiany wpisują się w prowadzoną politykę profilaktyki przeciwwirusowej, której kluczowym elementem jest odpowiedzialność obywatelska, a najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa jest odosobnienie oraz unikanie skupisk ludzkich.

Sugerujemy kontakt telefoniczny z wykorzystaniem numeru telefonu 65 529 61 03 lub kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@wlgd.org.pl.

Wszystkie osoby prosimy o ograniczenie wizyt w Biurze WLGD do sytuacji wyjątkowych, niecierpiących zwłoki (np. potwierdzenia dokumentów rozliczeniowych za zgodność z oryginałem) - po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym i umówieniu wizyty.