W dniu 27 lutego 2020 r. w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej odbył się warsztat refleksyjny, w którym uczestniczyli Członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Członkowie Stowarzyszenia oraz Wnioskodawcy i pracownicy Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Warsztat ten jest elementem ewaluacji wewnętrznej (on-going) strategii Krainy Lasów i Jezior, która ma na celu cykliczne badanie rezultatów wdrażania LSR i funkcjonowania biura.

Uczestnicy warsztatu dyskutowali nad aktualnym stanem wdrażania strategii i osiągniętymi do tej pory rezultatami. Szczegółowo poruszono również tematykę finansowego i rzeczowego poziomu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioski wyciągnięte z dyskusji przyczynią się do usprawniania całości mechanizmu wdrażania naszej LSR oraz zostaną ujęte w sprawozdaniu z realizacji LSR.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział w warsztacie i zaangażowanie w dyskusję !Galeria zdjęć: