Wobec uwzględnienia protestu złożonego przez jednego z wnioskodawców, który złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 10/2018 Przedsięwzięcie 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej, Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała ponownej oceny operacji. W jej wyniku operacja znalazła się na liście operacji wybranych do finansowania.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2018 oraz protokół z posiedzenia Rady.

 Załączniki: