Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior pozyskała dodatkowe środki finansowe w ramach działania 8.2 Uczenie się przez całe życie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W ramach projektu będziemy realizować nieodpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców wszystkich gmin WLGD Kraina Lasów i Jezior: Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Przemęt, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn.

Kurs obejmie zagadnienia związane z obsługą komputera, umiejętności korzystania z internetu, bezpieczeństwa w sieci oraz obsługi programów biurowych i użytkowych (media społecznościowe, poczta elektroniczna, bankowość internetowa itp.) na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Program zajęć może zostać dostosowany do potrzeb i poziomu uczestników.

Szkolenia przewidziane są dla osób w przedziale wiekowym od 25 do 74 roku życia. Uczestnicy zajęć poniżej 50 lat nie mogą mieć wyższego wykształcenia, a w przypadku osób starszych wykształcenie nie jest brane pod uwagę.

Wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym: udostępnienie sprzętu komputerowego i materiałów dydaktycznych oraz wynagrodzenie wykwalifikowanych trenerów zostanie pokryte ze środków unijnych. Zajęcia zakończą się otrzymaniem stosownego certyfikatu.

Warsztaty będą trwać około dwa miesiące, dwa razy w tygodniu (łącznie 67 godzin). Zajęcia podczas trwania kursu będą odbywać się w grupach 12-13 osób, w dogodnych dla uczestników terminach, w wynajętych salach, których lokalizację ustalimy tak, aby była jak najdogodniejsza dla danej grupy uczestników.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela oraz rekrutację prowadzi p. Łukasz Komborski (nr tel. 609 150 122 lub e-mail: lukasz.komborski@gmail.com)  .