W dniu 10 grudnia 2019 r. na swym XII posiedzeniu Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w naborze nr 9/2019 dla Przedsięwzięcia 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Szczegółowe wyniki oceny operacji przedstawiamy w zakładce Inicjatywa LEADER 2014-2020 -> Nabory wniosków (link: http://wlgd.org.pl/news/w-867/wynik-naboru-wnioskow-nr-92019)Galeria zdjęć: