W dniu 6 grudnia 2019 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia LSR Kraina Lasów i Jezior 2.1.1. Zakładanie nowej działalności gospodarczej.

W wyniku naboru nr 10/2019, dla którego przewidziano limit dostępnych środków w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na poziomie 1.000.000,00 zł, zostało złożonych w terminie 26 wniosków o przyznanie pomocy w łącznej wysokości 1.300.000,00 zł. 

Termin posiedzenia Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęconego ocenie złożonych wniosków, zostanie podany po zakończeniu weryfikacji formalnej złożonych wniosków.