Niestety z przyczyn organizacyjnych jesteśmy zmuszeni zmienić termin bezpłatnych warsztatów dla potencjalnych beneficjentów Przedsięwzięcia 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw.

Szkolenie to odbedzie się w dniu 24 września 2019 r. o godz. 10.00 w Lesznie (Pałac Sułkowskich - budynek Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Kościuszki 4, sala 111).

Zapraszamy do udziału wszystkich potencjalnych beneficjentów!

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie informacji takich jak:

  • pełna nazwa i adres siedziby firmy,
  • nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu,
  • telefon i e-mail kontaktowy.