W dniu 13 czerwca 2019 r odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń działających na naszym terenie. Ponieważ Beneficjentami powyższych działań mogą być przede wszystkim organizacje pozarządowe, takie jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, KGW itp., które mają siedzibę na terenie 12 gmin członkowskich WLGD

Na spotkaniu zostały przedstawione zasady aplikowania o powyższe środki oraz omówiono działania, jakie są niezbędne do przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc może zostać przyznana na operacje o wartości nie wyższej niż 50 tys. zł.

W roku bieżącym planujemy przeprowadzić nabory wniosków w ramach 5 projektów grantowych:

Rozwój małej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej,

Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację wydarzeń promocyjnych,

Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez inne działania (z wyłączeniem organizacji wydarzeń

promocyjnych),

Ochrona i udostępnianie cennych elementów dziedzictwa lokalnego poprzez małe projekty,

Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców.Galeria zdjęć: