W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej, zainteresowani beneficjeńci z terenu naszych 12 gmin członkowskich WLGD Kraina Lasów i Jezior  wzięli udział w szkoleniu, które odbyłop się w dniu 3 października br. Jednodniowe szkolenie pozwoliło poznać tematykę:

  • podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);
  • warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia
  • zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) WLGD Kraina Lasów i Jezior   

WLGD Kraina Lasów i Jezior zaprasza wszystkich potencjalnych beneficjentów na bezpłatne warsztaty z pisania Biznesplanów w ramach tego działania.Galeria zdjęć: