W dniu 6 lipca 2018 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia LSR Kraina Lasów i Jezior 2.1.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw.

W wyniku naboru nr 7/2018, dla którego przewidziano limit dostępnych środków w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na poziomie 1 191 128,00 zł, zostało złożonych w terminie 12 wniosków o przyznanie pomocy w łącznej wysokości 1 035 834,00 zł. 

Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków odbędzie się 3 sierpnia br. o godz. 13.00.