W załączeniu przekazujemy opracowany przez ARiMR wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu.

Wersja elektroniczna dokumentów została zamieszczona także na stronie internetowej www.dprow.umww.plZałączniki: