W ramach wyjazdu studyjnego w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja z udziałem ekspertów KE podczas której omówione zostaną zadania i funkcjonowanie LGD w obecnym okresie programowania oraz nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Ponadto zorganizowana zostanie wystawa rękodzielnictwa oraz degustacja w ramach Śniadania Wielkanocnego promująca wielkopolskie tradycje kulinarne i kulturowe.

Przedstawicielami WLGD Kraina Lasów i Jezior będzie kilkoosobowa grupa młodzieży z Bukówca Górnego, która zaprezentuje nasze unikatowe zwyczaje wielkanocne, zachowane już w bardzo nielicznych miejscowościach w Wielkopolsce. W wyjeździe wezmie udział 9-osobowa grupa - sześcioro dzieci ze szkolnego zespołu regionalnego, dudziarz i skrzypek, pod kierunkiem wybitnej regionalistki Pani Zofii Dragan. Przedstawią tak unikatowe zwyczaje jak chodzenie z nowym lotkiem (gaikiem) oraz zwyczaj lotania z klekotami (kołatkami) w wielki piątek i sobotę. Zaprezentowany zostanie przebieg zwyczaju wraz ze śpiewem obrzędowym, czy też nauka wykonania gaika lub kołatki.

 

Przypomnijmy, że nowe lotko odbywa się zawsze w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Dzieci od rana odwiedzają mieszkańców z nowym lotkiem, czyli gałązkami sosnowymi przystrojonymi kolorowymi wstążkami i żółtym słoneczkiem z papieru. Najmłodsi śpiewają piosenkę, a gospodarze obdarowują ich słodyczami, pieniążkami i koniecznie jajkami. Nowe lotko jest zwiastunem wiosny, dobrobytu i szczęścia.

Z kolei "lotanie z klekotami" to stary zwyczaj wywodzący się ze średniowiecza. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę nie biją kościelne dzwony. Na pamiątkę śmierci Jezusa zastępuje je żałobny dźwięk drewnianej kołatki. W Bukówcu Górnym kołatki zwane „klekotami” obwieszczają czas modlitwy na Anioł Pański o 7.00, w południe i o 17.00. Przez wieś biegną chłopcy z klekotami i dwoma specjalnymi, hałaśliwymi taczkami. Dzielą się na dwie grupy - jedna biegnie na “wielki”, a druga na “mały” koniec wsi. Przy każdej figurze przydrożnej kręcą kółka, a także trzy razy okrążają kościół.
 
Wydarzenie jest finansowane z Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Galeria zdjęć: