W dniu 2 marca 2018 r. odbyło się VII posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, podczas którego oceniono po 5 wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 5/2018 (Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.) i 6/2018 (Przedsięwzięcie 1.1.2. Utrzymanie lub tworzenie nowych miejsc pracy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej).

Szczegółowe wyniki oceny operacji przedstawiamy w zakładce Inicjatywa LEADER 2014-2020 -> Nabory wniosków (link: http://wlgd.org.pl/news/c-9/inicjatywa-leader-2014-2020---nabory-wniosk%C3%B3w)