W dniu 13 lutego 2018 roku zakończyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć LSR 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i 1.1.2. Utrzymanie lub tworzenie nowych miejsc pracy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej.


W wyniku naboru nr 5/2018 (dla przedsięwzięcia 1.1.1.), dla którego przewidziano limit dostępnych środków w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na poziomie 1 187 256,04 zł, zostało złożonych w terminie 5 wniosków o przyznanie pomocy. 

W wyniku naboru nr 6/2018 (dla przedsięwzięcia 1.1.2.), dla którego przewidziano limit dostępnych środków na poziomie  2 756 982,38 zł, zostało złożonych w terminie 5 wniosków o przyznanie pomocy.