Nabory wniosków na przedsięwzięcia 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej (nabór nr 5/2018) oraz 1.1.2 Utrzymanie lub tworzenie nowych miejsc pracy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej (nabór nr 6/2018) odbędą się w terminie od 30 stycznia do 13 lutego 2018 r.

Ogłoszenie o naborach oraz informacje o dokumentacji konkursowej zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej www.wlgd.org.pl, bezpośrednie linki odpowiednio:

http://wlgd.org.pl/news/w-787/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-52018

http://wlgd.org.pl/news/w-788/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-62018