W dniu 22 stycznia br. odbędzie się się VI posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”- przedsięwzięcie nr 2.1.1 Zakładanie nowej działaności gospodarczej.