W dniach 11-12 stycznia 2018 r. w Boszkowie odbyło się szkolenie dla Członków Rady, pracowników Biura i Zarządu WLGD Kraina Lasów i Jezior. Szkolenie dotyczyło tematyki zwiazanej z obecnym i przyszłymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior. Uczestnikom szkolenia przedstawiono zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, procedury oceny i wyboru wniosków, metodykę oceny i wyboru operacji oraz najczęściej popełniane błędy w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania, a także procedury odwoławcze i uwarunkowania związane z rozpatrywaniem protestów. Tematem zajęć były także nowe wytyczne w sprawie monitoringu i ewaluacji.