W wyniku naboru nr 4/2017, dla którego przewidziano limit dostępnych środków w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na poziomie 500 tys. zł, zostało złożonych w terminie 26 wniosków o przyznanie pomocy.