W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania. Dwuczęściowe warsztaty poświęcone prawidłowemu opracowaniu niezbędnego załącznika do wniosku przyznania pomocy, jakim jest biznesplan, odbędą się w na przełomie października/listopada br. (termin zostanie podany później).

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD do 19 października br.- tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie informacji takich jak:

  • nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu,
  • telefon i e-mail kontaktowy.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów!

Przypominamy, że beneficjentem w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 może zostać osoba fizyczna, nieubezpieczona w KRUS, zamieszkująca na obszarze objętym naszą Lokalną Strategią Rozwoju.