W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej, zainteresowani beneficjeńci z terenu naszych 12 gmin członkowskich WLGD Kraina Lasów i Jezior  wzięli udział w szkoleniach, które odbyły się w dniu 3 i 10 października br. Jednodniowe szkolenia pozwoliły poznać tematykę:

  • podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);
  • warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia
  • zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej w ramach wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) WLGD Kraina Lasów i JeziorGaleria zdjęć: