W dniu 29 września 2017 r. o godz. 13.00 w Biurze WLGD Kraina Lasów i Jezior odbędzie się V Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior. Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia Rady.
  4. Podjecie uchwał w sprawie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy.
  5. Sprawy bieżące, wolne głosy.
  6. Zamknięcie posiedzenia Rady  Galeria zdjęć: