W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.


Jednodniowe szkolenia, podczas których potencjalni wnioskodawcy poznają tematykę dotyczącą:

  • podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);
  • warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia
  • zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) w ramach wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) WLGD Kraina Lasów i Jezior – warsztaty dla uczestników szkolenia,

odbędą się w dniach 3 lub 10 października 2017 r. o godz. 10.00 w Lesznie (dokładne miejsce szkolenia podamy później wszystkim osobom zainteresowanym/zgłoszonym).

Natomiast dwudniowe warsztaty poświęcone prawidłowemu opracowaniu niezbędnego załącznika do wniosku przyznania pomocy, jakim jest biznesplan, odbędą się w także w październiku br. (termin zostanie podany później).

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie informacji takich jak:

  • nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu,
  • telefon i e-mail kontaktowy.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów!

Przypominamy, że beneficjentem w ramach przedsięwzięcia 2.1.1 może zostać osoba fizyczna, nieubezpieczona w KRUS, zamieszkująca na obszarze objętym naszą Lokalną Strategią Rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia można uzyskać w przygotowanym przez nas Poradniku dla beneficjentów (do pobrania poniżej).
 Załączniki: