Wydelegowani pracownicy naszego Biura w trakcie szkolenia szczegółowo zapoznali się z tematyką dotyczącą metodyki zarządzania procesem realizacji oraz ewaluacji procedur grantowych w LSR.
Szkolenie w dużej stopniu było oparte na części warsztatowej. Dlatego oprócz wiedzy teoretycznej zdobytej na wykładach wygłoszonych przez specjalistów Centrum Doradztwa Rolniczego, uczestnicy szkolenia mogli w grupach pracować nad praktycznymi aspektami dotyczącymi metodyki zarządzania procesem realizacji oraz ewaluacji procedur grantowych w LSR.