W dniach 11-12 maja br. w Boszkowie odbyło się szkolenie dla Członków Rady, pracowników Biura i Zarządu WLGD Kraina Lasów i Jezior. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami wypełniania dokumentacji aplikacyjnej, procedurami oceny i wyboru, metodyką oceny i wyboru operacji oraz najczęściej popełnianymi błędami w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania, a także procedurami odwoławczymi podczas rozpatrywania protestów.