W dniach 7-9 czerwca 2017 roku pracownice biura WLGD Kraina Lasów i Jezior uczestniczyły w szkoleniu dla pracowników biur LGD organizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Głównym tematem szkolenia był monitoring i ewaluacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.