W wyniku naboru nr 3/2017, dla którego przewidziano limit dostępnych środków w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na poziomie 1 mln zł, zostało złożonych w terminie 12 wniosków o przyznanie pomocy w łącznej wysokości 1 065 804 zł.