Wnioski można składać w Biurze WLGD Kraina Lasów i Jezior do dnia 28 kwietnia br. do godz. 15.00