W dniu 12 kwietnia 2013 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

W wyniku przeprowadzonego naboru, dla którego przewidziano limit dostępnych środków na poziomie 540 238,00 zł, zostało złożonych w terminie 12 wniosków o przyznanie pomocy w łącznej wysokości 1 578 096,50 zł.