Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zamieścił ogłoszenie o naborze w "Głosie Wielkopolskim" oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

Ogłoszenie i szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym terminy składania wniosków, kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzami wniosków o przyznanie pomocy, dostępne są także naszej stronie internetowej w zakładce "Nabory wniosków".

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze WLGD Kraina Lasów i Jezior (Leszno, Pl. Kościuszki 4, lok. 229) od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 – 15:00.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura WLGD - tel/fax 65 529 61 03, e-mail: biuro@wlgd.org.pl

Serdecznie zapraszamy też wszystkich potencjalnych beneficjentów na bezpłatne warsztaty poświęcone prawidłowemu przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.