VIII Walne Zebranie Członków naszego stowarzyszenia odbędzie się w Lesznie przy Placu Kościuszki 4, sala 111 (Delegatura Urzędu Wojewódzkiego, Pałac Sułkowskich I piętro) o godz. 13.30.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie 15 lutego 2013 r. godz. 14.00. Miejsce jak wyżej.

Przedmiotem obrad będzie aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Lasów i Jezior.