Wszystkie 8 operacji, które były przedmiotem złożonych wniosków zostały wybrane do finansowania.

W zakładce "Nabory wniosków" publikujemy listę operacji wybranych w ramach naboru nr 5/2012 do finansowania.