W wyniku przeprowadzonej oceny spośród 50 operacji będących przedmiotem złożonych wniosków wszystkie zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Operacje zgodne z naszą LSR zostały ocenione przez Radę według lokalnych kryteriów wyboru oraz uszeregowane na liście ocenionych operacji. 30 operacji otrzymało minimalną liczbę punktów (8), aby zostać wybranymi do finansowania.

Lista ocenionych operacji znajduje się poniżej do pobrania w formacie *pdf

Pliki do pobrania:
lista_ocenionych_operacji_male_projekty_4_nabor_2012.pdf