KRAJOWA SIEĆ OBSZARÓW WIEJSKICH
OGŁASZA
KONKURS
„PRZYJAZNA WIEŚ”
 
na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
 
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej, społecznej lub ekologicznej na obszarach wiejskich, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 r.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienie i odesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami na adres sekretariatu regionalnego KSOW/podmiotu uprawnionego do przyjmowania zgłoszeń właściwego dla miejsca realizacji inwestycji. W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych o właściwości miejscowej zgłoszenia decyduje największy procentowy udział inwestycji na obszarze województwa. Wykaz sekretariatów regionalnych KSOW wraz z adresami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym formularzu w terminie do 15 września 2011 r. Projekty zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:
ogloszenie__2011.doc
formularz_zgloszeniowy.doc
pomocnik_do_formularza.pdf
regulamin.pdf
wykaz_podmiotow.pdf
zaproszenie.pdf