W zakładce "Nabory wniosków" publikujemy listę operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2011 do finansowania.