Nowością jest poprawiony formularz wniosku o przyznanie pomocy dla tzw. Małych projektów w postaci aktywnego formularza .pdf