W wyniku przeprowadzonej oceny wszystkie 35 operacji będących przedmiotem złożonych wniosków zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Poszczególnym operacjom Rada przyznała punkty według lokalnych kryteriów wyboru oraz uszeregowała je na liście ocenionych operacji. 33 operacje zmieściły się w limicie dostępnych środków w ramach naboru, a 2 operacje zostały umieszczone na liście poza tym limitem.

Lista ocenionych operacji znajduje się poniżej do pobrania w formacie *pdf

Pliki do pobrania:
lista_ocenionych_operacji_male_projekty_2011.pdf