W dniu 30 czerwca 2011 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie Małych projektów.
W wyniku przeprowadzonego naboru, dla którego przewidziano limit dostępnych środków na poziomie 669 204 zł, zostało złożonych w terminie 35 wniosków o przyznanie pomocy w łącznej wysokości 696 094,42 zł.
 
Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków, zostało zwołane na dzień 12 lipca 2011 r. na godz. 10.00.