W wyniku przeprowadzonej oceny wszystkie 20 operacji będących przedmiotem złożonych wniosków zostało uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju WLGD Kraina Lasów i Jezior.
Poszczególnym operacjom Rada przyznała punkty według lokalnych kryteriów wyboru oraz uszeregowała je na liście ocenionych operacji. Wszystkie operacje zmieściły się w limicie dostępnych środków w ramach naboru.

Lista ocenionych operacji znajduje się poniżej do pobrania w formacie *pdf

Pliki do pobrania:
lista_operacji_ocenionych_odnowa.pdf