W dniu 20 czerwca 2011 roku zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

W wyniku przeprowadzonego naboru, dla którego przewidziano limit dostępnych środków na poziomie 5 548 482 zł, zostało złożonych w terminie 20 wniosków o przyznanie pomocy w łącznej wysokości 5 502 941 zł.

Posiedzenie Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior, poświęcone ocenie złożonych wniosków, zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2011 r. na godz. 10.00.