Rada postanowiła ustalić wysokość składki od osób fizycznych na 0,00 zł, natomiast składka od osób prawnych pozostała w dotychczasowej wysokości.
 
Treść uchwały w tej sprawie znajduje się w zakładce Ważne dokumenty.